elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919

ћирилица
Program eObrazac je program za popunjavanje svih vrsta obrazaca (nalog za uplatu, nalog za prenos, poštanska povratnica, diploma, svedočanstvo, koverta, ...) na štampaču. Moguće je samostalno dodavanje novih tipova obrazaca, bez izmene programa. Ukoliko program ne popunjava obrazac koji vam je potreban, besplatno dodajemo potreban obrazac u program. Besplatna proba programa.

Program Nalog je program za štampanje i popunjavanje naloga za uplatu, naloga za prenos, naloga za isplatu, naloga za naplatu, uplatnica, virmana na laserskim i matričnim štampačima.

Uslužno štampanje uplatnica i koverti (stambena zajednica, upravnik zgrade, članarina, naplata usluga, ...).
- Štampanje na A4 papiru, štampanje na kupovnim obrascima, štampanje u PDF datoteku.

Nalog za uplatu sa izveštajem o uplati
Nalog za uplatu primer Nalog za prenos primer Nalog za uplatu A4 primer Nalog za prenos A4 primer Nalog za prenos tabulir primer Nalog za prenos tabulir primer 2odgovori na često postavljana pitanja 10.07.2018.

neke od mogućnosti programa Nalog

štampanje na laserskim i matričnim štampačima;
podrška za sve tipove matričnih štampača;
popunjavanje kupovnih obrazaca ili štampanje i popunjavanje obrazaca na A4 papiru;
snimanje naloga;
unos podataka ćirilicom i latinicom;
štampanje više naloga odjednom;
obrada naloga (generisanje naloga i izmena sadržaja polja za više naloga odjednom).

izgled programa Nalog

nalog 1.18 sve slike
nalog program
nalog za uplatu | nalog za isplatu | nalog za prenos | nalog za naplatu
kalkulator kontrolnog broja po modelu 97 | kalkulator kursne liste
štampanje | podaci za popunjavanje polja
podešavanje | poravnavanje polja | pomoć | uputstvo
specifikacija novca | šifre za dinarska plaćanja
obrada naloga | profili podešavanja | pomoćni meni
nalog za uplatu obrazac | nalog za isplatu obrazac | nalog za prenos obrazac | nalog za naplatu obrazac

kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919