elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

Fakture je program za fakturisanje, izdavanje računa, automatsko generisanje faktura (računa), uplatnica i ostalih obrazaca. Aktuelna verzija Fakture 1.0 izrađen 15.01.2021.

Preuzimanje programa Fakture 1.0 (za besplatnu probu pune funkcionalnosti programa kontaktirajte nas za probni ključ)
Preuzimanje primera generisanih faktura i uplatnica

Program Fakture je pogodan za stambene zajednice, profesionalne upravnike, agencije i ostale firme koje imaju potrebu za generisanjem i štampanjem većeg broja faktura (računa), uplatnica i ostalih obrazaca. Svaka faktura (račun) na dnu može imati nalog za plaćanje sa potvrdom o plaćanju.

Neke od mogućnosti programa Fakture

- Generisanje neograničenog broja faktura, uplatnica i ostalih obrazaca na osnovu zadatog šablona fakture, uplatnice i obrasca;
- Rad sa neograničenim brojem šablona faktura, uplatnica i ostalih obrazaca;
- Štampanje faktura, uplatnica i ostalih obrazaca;
- Program pamti sve generisane fakture, uplatnice i ostale obrasce sa datumom i vremenom generisanja;
- Jednostavno dodavanje novih šablona faktura, uplatnica i ostalih obrazaca bez potrebe za izmenom programa;
- Potpuna kontrola nad izgledom i dimenzijama fakture, uplatnice i obrasca bez potrebe za izmenom programa;
- Jednostavan unos podataka kojim se popunjavaju fakture, uplatnice i ostali obrasci;
- Nakon početnog unosa podataka za prvo generisanje faktura, uplatnica i ostalih obrazaca, generisanje faktura, uplatnica i ostalih obrazaca sledeći put je brzo i jednostavno i vrši se u nekoliko koraka.

Izgled programa Fakture

program za automatsko generisanje faktura
o programu za automatsko generisanje faktura
stambena zajednica faktura
stambena zajednica faktura 2
stambena zajednica uplatnice
stambena zajednica uplatnice 2

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919