elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

Poruke je program za slanje poruka preko elektronske pošte, bez potrebe za pristupom elektronskoj pošti. Program se može koristiti za oglašavanje ili obaveštavanje klijenata. Aktuelna verzija Poruke 2.0 izrađen 18.04.2020.

Neke od mogućnosti programa Poruke

- Slanje poruka bez potrebe za pristupom elektronskoj pošti;
- Slanje poruke jednom primaocu ili grupi primalaca;
- Slanje jednog ili više priloga uz poruku;
- Arhiviranje poslatih poruka sa podacima o primaocima i prilozima;
- Arhivirane poruke je moguće učitati, pregledati, izmeniti, poslati;
- Neograničeno korišćenje na neograničenom broju računara za jednu adresu elektronske pošte;
- Mogućnost izmene programa prema potrebama korisnika.

Izgled programa Poruke

Poruke 2.0 sve slike

poruke poruka
poruke primaoci
poruke arhiva
poruke prilog
poruke podešavanje

Poruke 2.0 sve slike

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919