електронски образац

програми за рад са електронским обрасцима
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


почетна страна latinica

Поруке је програм за слање порука преко електронске поште, без потребе за приступом електронској пошти. Програм се може користити за оглашавање или обавештавање клијената. Актуелна верзија Поруке 2.0 израђен 18.04.2020.

Неке од могућности програма Поруке

- Слање порука без потребе за приступом електронској пошти;
- Слање поруке једном примаоцу или групи прималаца;
- Слање једног или више прилога уз поруку;
- Архивирање послатих порука са подацима о примаоцима и прилозима;
- Архивиране поруке је могуће учитати, прегледати, изменити, послати;
- Неограничено коришћење на неограниченом броју рачунара за једну адресу електронске поште;
- Могућност измене програма према потребама корисника.

Изглед програма Поруке

Поруке 2.0 све слике

поруке порука
поруке примаоци
поруке архива
поруке прилог
поруке подешавање

Поруке 2.0 све слике

Контакт

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919