elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

Program eObrazac je program za štampanje (popunjavanje) naloga za uplatu i naloga za prenos. Aktuelna verzija eObrazac 1.02 izrađen 13.05.2020.

Preuzimanje probne verzije programa eObrazac

Neke od mogućnosti programa eObrazac

- Štampanje na laserskim i određenim matričnim štampačima;
- Snimanje i učitavanje sadržaja naloga;
- Unos podataka ćirilicom i latinicom;
- Štampanje više naloga odjednom;
- Nezavisno podešavanje svakog tekstualnog polja.

Izgled programa eObrazac

eObrazac 1.02 sve slike

eObrazac nalog za uplatu
štampanje nalog za uplatu
štampanje nalog za uplatu 2
štampanje nalog za uplatu A4
štampanje nalog za uplatu A4 2
podešavanje nalog za uplatu
eObrazac nalog za prenos
štampanje nalog za prenos
štampanje nalog za prenos 2
štampanje nalog za prenos A4
štampanje nalog za prenos A4 2
podešavanje nalog za prenos
eObrazac štampanje
eObrazac podešavanja
eObrazac o programu

eObrazac 1.02 sve slike

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919