elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

eObrazac je program za štampanje (popunjavanje) naloga za uplatu, naloga za prenos, uplatnica, virmana. Aktuelna verzija eObrazac 1.05 izrađen 31.12.2020.

Preuzimanje probne verzije programa eObrazac 1.02
Preuzimanje programa eObrazac 1.05a (za besplatnu probu pune funkcionalnosti programa kontaktirajte nas za probni ključ)

Neke od mogućnosti programa eObrazac

- Štampanje na laserskim i određenim matričnim štampačima;
- Snimanje i učitavanje sadržaja naloga;
- Unos podataka ćirilicom i latinicom;
- Štampanje više naloga odjednom;
- Nezavisno podešavanje svakog tekstualnog polja.

Izgled programa eObrazac

eObrazac 1.04 sve slike

eObrazac nalog za uplatu
štampanje nalog za uplatu
štampanje nalog za uplatu 2
štampanje nalog za uplatu A4
štampanje nalog za uplatu A4 2
podešavanje nalog za uplatu
eObrazac nalog za prenos
štampanje nalog za prenos
štampanje nalog za prenos 2
štampanje nalog za prenos A4
štampanje nalog za prenos A4 2
podešavanje nalog za prenos
eObrazac štampanje
eObrazac podešavanja
eObrazac o programu

eObrazac 1.04 sve slike

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919