elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

eObrazac je program za štampanje (popunjavanje) poštanskih povratnica. Aktuelna verzija eObrazac 1.05 izrađen 31.12.2020.

Preuzimanje probne verzije programa eObrazac 1.02
Preuzimanje programa eObrazac 1.05a (za besplatnu probu pune funkcionalnosti programa kontaktirajte nas za probni ključ)

Neke od mogućnosti programa eObrazac

- Štampanje na laserskim i određenim matričnim štampačima;
- Snimanje i učitavanje poštanskih povratnica;
- Unos podataka ćirilicom i latinicom;
- Štampanje više poštanskih povratnica odjednom;
- Nezavisno podešavanje svakog tekstualnog polja.

Izgled programa eObrazac

eObrazac 1.04 sve slike

eObrazac poštanska povratnica
štampanje poštanska povratnica
štampanje poštanska povratnica 2
podešavanje poštanska povratnica
eObrazac štampanje
eObrazac podešavanja
eObrazac o programu

eObrazac 1.04 sve slike

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919