elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919


početna strana ћирилица

eObrazac je program za štampanje (popunjavanje) svedočanstava, diploma, uverenja za osnovne, osnovne muzičke, osnovne baletske i srednje škole. Aktuelna verzija eObrazac 1.05 izrađen 31.12.2020.

Preuzimanje probne verzije programa eObrazac 1.02

Neke od mogućnosti programa eObrazac

- Štampanje na laserskim štampačima;
- Snimanje i učitavanje sadržaja dokumenata;
- Unos podataka ćirilicom i latinicom;
- Štampanje više dokumenata odjednom;
- Nezavisno podešavanje svakog tekstualnog polja;
- Mogućnost uvoza podataka;
- Mogućnost štampanja dvojezičnih dokumenata.

Izgled programa eObrazac

eObrazac 1.04 sve slike

svedočanstvo
eObrazac svedočanstvo osnovna škola
eObrazac svedočanstvo osnovna škola 2
štampanje svedočanstvo osnovna škola
podešavanje svedočanstvo osnovna škola
eObrazac svedočanstvo osnovna škola v.2
eObrazac svedočanstvo osnovna škola v.2 2
štampanje svedočanstvo osnovna škola v.2
podešavanje svedočanstvo osnovna škola v.2
eObrazac svedočanstvo osnovna škola v.3
eObrazac svedočanstvo osnovna škola v.3 2
štampanje svedočanstvo osnovna škola v.3
podešavanje svedočanstvo osnovna škola v.3
eObrazac svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
štampanje svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
podešavanje svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
eObrazac uverenje o završnom ispitu osnovna škola
štampanje uverenje o završnom ispitu osnovna škola
podešavanje uverenje o završnom ispitu osnovna škola
eObrazac svedočanstvo muzička baletska osnovna škola
eObrazac svedočanstvo muzička baletska osnovna škola 2
štampanje svedočanstvo muzička baletska osnovna škola
podešavanje svedočanstvo muzička baletska osnovna škola
eObrazac svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom baletskom obrazovanju
štampanje svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom baletskom obrazovanju
podešavanje svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom baletskom obrazovanju
eObrazac diploma srednja škola 3 godine
štampanje diploma srednja škola 3 godine
podešavanje diploma srednja škola 3 godine
eObrazac diploma srednja škola 4 godine
štampanje diploma srednja škola 4 godine
podešavanje diploma srednja škola 4 godine
eObrazac diploma srednja škola 4 godine v.2
štampanje diploma srednja škola 4 godine v.2
podešavanje diploma srednja škola 4 godine v.2
eObrazac svedočanstvo srednja škola
eObrazac svedočanstvo srednja škola 2
štampanje svedočanstvo srednja škola
podešavanje svedočanstvo srednja škola
eObrazac štampanje
eObrazac podešavanja
eObrazac o programu

eObrazac 1.04 sve slike

Kontakt

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919